top of page

Kemajuan Projek

 

2017

Projek dilancarkan dengan penubuhan jawatankuasa.

Kelulusan Majlis Agama Islam Selangor diperolehi untuk tujuan pembanguna Masjid Bukit Beruntung

Okt 2018

Arkitek ABD SDN BHD telah dilantik untuk tujuan merekabentuk bangunan masjid.

bottom of page