top of page
Website Bukit Beruntung (2).png
Kelulusan JAIS (1)-1.png
Kelulusan JAIS (2)-1.png

Pengenalan

Jawatankuasa penaja telah di tubuhkan pada 2016, bagi tujuan merancang pembinaan sebuah Masjid bercirikan  rekabentuk moden yang boleh menampung jamaah yang lebih ramai di kariah Bukit Beruntung, Rawang, Selangor Darul Ehsan. Kos pembinaan dianggarkan berjumlah RM16 juta. 

Misi

Melengkapkan pembangunan Masjid Bandar Bukit Beruntung mengikut budget yang ditetapkan. Perancangan pembinaan akan bermula pada awal tahun 2022

IMG_0001 (1).jpg
Website Bukit Beruntung (2).png
44533023_466423170511776_1099508801687519232_n.jpg

Visi

Mewujudkan sebuah masjid dengan prasarana yang lengkap sebagai pusat perlaksanaan hubungan antara manusia dengan Allah Ta’ala (ibadat) dan hubungan manusia dengan manusia (muamalat).

Objektif

Mengambil kira keperluan dari setiap aspek dan memastikan setiap jamaah kariah setempat  menikmati kepuasan hasil dari masjid yang bakal dibangunkan.

15.png
bottom of page